Koho treba vzdelávať - never stop learning

Koho treba vzdelávať

Koho treba vzdelávať? Pred pár dňami mi zablikala notifikácia z Edupage. Škola ma ako rodiča informovala, že je naplánované vzdelávanie v ročníku, na tému rodová rovnosť, v rámci vzdelávnia mládeže. Organizátorom bolo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Dieťa žiaľ bolo na inej, viacdňovej školskej akcii. Zamrzelo ma, že odborníci, ľudia venujúci sa danej problematike, prídu rozprávať o takto…

Prečo je otec dôležitý

Prečo je otec dôležitý? Otec je dôležitý z mnohých dôvodov. Prvým a najzrejmejším dôvodom je, že otec môže byť jedným z najdôležitejších a najstabilnejších mužských vzorov pre svoje deti. Jeho prítomnosť, zodpovednosť a vplyv môžu mať veľký vplyv na to, ako sa jeho deti budú vyvíjať a ako budú vnímať samých seba a svoje miesto…