Prečo je otec dôležitý

Prečo je otec dôležitý? Otec je dôležitý z mnohých dôvodov. Prvým a najzrejmejším dôvodom je, že otec môže byť jedným z najdôležitejších a najstabilnejších mužských vzorov pre svoje deti. Jeho prítomnosť, zodpovednosť a vplyv môžu mať veľký vplyv na to, ako sa jeho deti budú vyvíjať a ako budú vnímať samých seba a svoje miesto…