K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu:

  • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
  • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
  • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
  • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
  • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
  • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
  • Ako pracovať s emóciami rodičov
  • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

Cieľová skupina: 

Webinár je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote.

 

Trvanie: 120 min. 

Prosíme, aby ste si rezervovali tento čas vo svojom kalendári. Verte, že to bude prínosný zážitok pre všetkých zúčastnených.
Tešíme sa na vás na našom webinári!

 

Webinárom Vás prevedie Broňa Pilarčíková

Broňa je  mama, manželka, psychologička. Vášnivá háčkarka so zmyslom pre detail a záľubou v titernej práci 🙂 Milujem deti, háčkovanie, artefiletiku a arteterapiu, „hrovku“ a figúrky v pieskovisku 😉 Obrovský význam pre mňa majú poznatky o vzťahovej väzbe a ich uplatňovanie pri práci s rodičmi našich detských klientov.

 

 

Certifikát na požiadanie

Po zakúpení záznam nájdete v členskej sekcii.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom