Záznam webinára: Ako projektovo premýšľať

Eduma v spolupráci s Rodič ľavou zadnou Vás srdečné pozýva na webinár Ako projektovo premýšľať. Zámer-ciele-špecifické ciele, výstupy-výsledky-dopad, merateľné ukazovatele… Sú to slová, ktoré vám vyrábajú vrásky na čele? Zúčastnite sa webinára Ako projektovo premýšľať so Janette Motlovou, počas ktorého sa dozviete: Ako vďaka týmto pojmom lepšie rozplánovať vaše myšlienky a predchádzať neúspechom Ako ich…

Záznam webinára: Konflikt ako výzva – ako mať pohodu v rodine

  Konflikt v rodine je nevyhnutnou súčasťou koexistencie, pokiaľ ide o rodinné prostredie, v ktorom sa spájajú rôzne generácie, myšlienky a dokonca aj hodnoty. Existujú experti, ktorí hovoria, že konflikt je nejakým spôsobom pozitívny, pretože vďaka nemu, ak sa nám ho podarí zvládnuť správnym spôsobom, môžeme rozvíjať naše sociálne zručnosti. My vám ukážeme ako na…

Záznam webinára: Pomóc, šikana!

CIEĽ Priblížiť rodičom pohľad na psychologickú rovinu prežívania a správania sa detí, kt. sú šikanované alebo potenciálne ohrozené šikanou. Poskytnúť teoretické a praktické vedomosti o tom ako pomôcť svojmu dieťaťu v súvislosti s emocionálnym a psychologickým prežívaním pri strete so šikanou. Rady, čo urobiť aby sa moje dieťa nestalo agresorom alebo obeťou šikany.   OBSAH…

Záznam webinára: Výučba hravo s aplikáciami

„Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte.“ Maya Angelou   Padlet –  výborný nástroj pre učiteľa nielen ako knižnica, studnica nápadov, ktoré si tu vie uložiť a zároveň zdieľať, ale super prostriedok pri práci s deťmi. Jednoduchý, intuitívny, zábavný.Perfektný na spoluprácu medzi deťmi, učiteľmi, deťmi a učiteľmi ale aj priateľmi. Môžete…

Záznam webinára: Rodičovské združenie INak

Záznam: Rodičovské združenie INak OBSAH Dozviete sa, ako pracovať so skupinou nízkomotivovaných rodičov a ako s rodičmi, ktorí sú premotivovaní, čo môžete urobiť pre posilnenie vzťahov s rodičmi vašich žiakov na začiatku školského roka, počas neho a na konci. Zlepšenie vzťahov s rodičmi zvýšuje šance každého dieťaťa, že bude rásť, učiť sa a rozvíjať svoje…

Záznam webinára: ŠIKANA a KYBERŠIKANA, ako postupovať?

Cieľom je informovať rodičov (prípadne aj učiteľov) o postupe, ako riešiť šikanu alebo kyberšikanu a ako komunikovať so školou. OBSAH Krátky exkurz postupov, ktoré má vykonať škola po ohlásení šikany. Prvé kroky rodiča po tom, ako sa dozvie o šikane alebo o kyberšikane. Ďalší postup  krok za krokom – praktické tipy sprevádzajúceho rodiča pri riešení tejto…

Záznam webinára: Hudobno – matematické aktivity pre deti predškolského veku (z cyklu Ako byť lepšou učiteľkou)

ZÁZNAM: Hudobno- matematické aktivity pre deti predškolského veku (z cyklu Ako byť lepšou učiteľkou) Ako dieťa vzdelávať medzi predmetovo, tak, aby zapojilo spev, tanec a matematiku, rozvoj jazyka a vlastne všetky zmysly? Pôjdeme od známeho k neznámemu a pozrieme sa ako môžeme pesničky, riekanky pretvárať, tvoriť s deťmi, doplňovať a vytvárať tak cestu rozvoja dieťaťa.…

Záznam webinára: Ako zvládať hnev

OBSAH Čo všetko je možné hodnotiť? Ako pracovať so subjektivizáciou hodnotenia? Ako nastaviť očakávania? Čo všetko sa dá využiť pri hodnotení predmetu na vysvedčení? Ako podporiť slovným hodnotením motiváciu žiaka?   Čo si odniesli účastníci webinára, ktorí ho už absolvovali na prácu so žiakmi?  “Ukázal mi úplne iný náhľad na hodnotenie ako také.” “Hľadať možnosť…