ZÁZNAM pre ZŠ Rusovce: Ako sa učiť s ľahkosťou

V priebehu 90 minútového webinára si rodičia a žiaci osvoja pamäťové techniky, vďaka ktorým si učivo zapamätajú oveľa dlhšie. Štúdium im pôjde ľavou zadnou, čo určite uľahčí prácu aj Vašim učiteľom. Vďaka pamäťovým technikám sa učíme, ako si nudnú informáciu niečím ozvláštniť, ako ju spraviť zaujímavou tak, aby stálo zato si ju ľahko a rýchlo…

ZÁZNAM: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie. Obsahové zameranie kurzu: Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru Ako byť…

ZÁZNAM: CANVA – Umelá inteligencia v CANVE

Pozývame Vás na náš na unikátny webinár, kde si odhalíme tajomstvá spojenia umelej inteligencie a grafického dizajnu. Zistíte, ako Canva využíva umelú inteligenciu na automatické prispôsobenie obsahu, vytváranie návrhov a optimalizáciu grafických prvkov. Otvorte si dvere ku kreatívnym možnostiam grafického dizajnu.   Canva má zabudované funkcie AI (umelej inteligencie). Umožňuje generovať obrázky, videá, prezentácie. Vytvorí…

ZÁZNAM: Dôležitosť spätnej väzby pri práci so žiakmi

V každodennom živote sa neustále stretávame so spätnou väzbou, hoci to niekedy ani nevnímame. Často ju vidíme ako zdroj konfliktov. No keď dávame a prijímame iným spôsobom, môže nás spájať namiesto rozdeľovania. Môže zlepšovať vzťahy aj spoluprácu a byť inšpiráciou sebarozvoja a napomôcť vzdelávaciemu procesu. Prijmime ju ako dar, dávajme ju s úmyslom pomôcť a zo strašiaka sa stane priateľ. Na…

ZÁZNAM : Inovatívne vychytávky vo výučbe

Milí učitelia, chceme Vás pozvať na náš vzdelávací webinár plný inšpirácie a stratégií, ktoré môžete využiť vo vyučovacom procese. Inovatívne vyučovacie stratégie sú vyučovacie metódy, ktoré zahŕňajú používanie technológií, praktických aktivít a iných materiálov, ktoré pomáhajú žiakom učiť sa zmysluplným spôsobom a navyše aj zábavne. Tieto metódy sa zameriavajú na zapojenie žiakov a povzbudenie ich, aby prevzali aktívnu úlohu…

ZÁZNAM: ZÁHADA ČÍTANIA – Prečo niektoré deti milujú knihy a iné nie?

Tento webinár je určený pre rodičov, ale aj učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, čo formuje vzťah ich detí k čítaniu. Počas interaktívneho webinára budeme skúmať rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť čitateľské návyky a záujmy detí. Od genetických predispozícií, cez neurovývinové predpoklady až po domáce prostredie a spoločenské vplyvy, poodhalíme komplexný svet, ktorý…

ZÁZNAM: Komunikácia v puberte – Spoločná cesta k porozumeniu

„Komunikácia v Puberte: Spoločná cesta k porozumeniu.“ Toto je jedinečná príležitosť lepšie porozumieť a zdokonaliť komunikačné zručnosti s vašimi adolescentnými deťmi.   Agenda: ⦁ Úvod do témy a cieľov webinára. ⦁ Dôležité aspekty komunikácie v puberte – Ako sa vyrovnávať so zmenami a nástrahami tohto obdobia. ⦁ Praktické tipy pre lepšiu komunikáciu – Konkrétne stratégie,…

ZÁZNAM: Šikana – ako nevychovať agresora a obeť šikany

Viete, čo znamená slovo šikana? Nie je to len slovo, ktoré často počujeme, ale aj problém, ktorý môže mať vážne dôsledky pre jednotlivcov i celé komunity. Tento interaktívny webinár sa zameria na šikanu v školách a medzi deťmi. Naším cieľom je spoločne preskúmať, ako ju rozpoznať, akým spôsobom jej predchádzať a ako podporiť obete. Definícia…

ZÁZNAM: Ako hrami bojovať proti kyberšikane (prevencia)

ČO JE TO KYBERŠIKANA?  Zjednodušene – Je to opakované násilné chovanie v digitálnom svete….  Urážlivé alebo zastrašujúce správy Vytváranie stránok, skupín na sociálnych médiách, kde je obeť zosmiešňovaná a urážaná   Aký má vplyv kyberšikana na psychické zdravie?  Kyberšikana má tú istú podstatu ako psychická šikana – je to zámerné a opakované psychické násilie.   Porozprávame sa o tom,…