Záznam webinára: Hry na zvládanie emócií v triede

Webinár Hry na zvládanie emócií v triede alebo doma   Obsah webinára Cez hry k zvládaniu emócií. Vyjadrenie vlastných pocitov v konfliktných situáciách bez ublíženia ostatným je veľkou výzvou. Ako sa vysporiadať s hnevom a strachom? Ako môžeme cez hry na zvládanie emócií v triede alebo doma dieťa podporiť, keď je nekľudné alebo cíti bezmocnosť,…

Záznam webinára: Od úzkosti k sebapoškodzovaniu

Webinár Od úzkosti k sebapoškodzovaniu   Obsah webinára Úzkosť a sebapoškodzovanie je fenomén, ktorý sa v poslednej dobe objavuje stále častejšie a vek, kedy sa deti s týmto stretávajú, sa znižuje. Úloha Vás, rodičov, býva v riešení kľúčová. Príďte si vypočuť, ako môžete pomôcť Vašim deťom, keď úzkosť prežívajú. . Komu je určený?  Rodičom.  …

Záznam webinára: Geogebra

Webinár Geogebra    Obsah webinára Geogebra  – úvodné stretnutie (základné vlastnosti programu a jeho využitie na 1. a 2 stupni ZŠ  resp. 1.,2. a 3 . cykle na hodinách matematiky.) Geogebra je voľne dostupný (zadarmo a vždy aj bude zadarmo)  dynamický softvér na podporu geometrie a algebry . Na lepšiu predstavu si môžete pozrieť niektoré…

Záznam webinára: Nenásilná komunikácia

Webinár Nenásilná komunikácia   Obsah webinára Nenásilná komunikácia má podstatné miesto v školskom vzdelávaní. Môžme ju využiť v rodinách, škole, vo vyučovacom procese aj pri konfliktoch v triede , či medzi učiteľmi alebo rodičmi. Komunikácia s rešpektom voči sebe i iným vyjadrovanie potrieb a pocitov Hľadanie spoločnej dohody Riešenie konfliktných situácii Zmeňte boj na empatické…

Záznam webinára: Ako podporiť učenie

Webinár Ako podporiť učenie   Obsah webinára Spoznať sám seba a vedieť aký spôsob učenia mi viac vyhovuje . Sú to vizuálne poznámky, vyhovuje mi, keď počujem text alebo si skôr radšej tvorím vlastné pomôcky? Každý sme iný a originálny. Preto by sme mali tak pristupovať aj k učeniu: svojským, orginálnym spôsobom. Keď pochopíme sami…

Záznam webinára: Sebavedomie a sebaúcta u detí

Webinár Sebavedomie a sebaúcta u detí   Obsah webinára Páčilo by sa vám, keby vaše deti dokázali sebavedome riešiť konflikty a hneď sa nerozplakali? Chcete, aby dokázali povedať svoj názor nie len vám, ale aj svojim rovesníkom? Chcete svoje deti podporovať a rozvíjať k samostatnosti? Na webinári Sebavedomie a sebaúcta u detí sa dozviete, aké…

Záznam webinára: Ako projektovo premýšľať

Eduma v spolupráci s Rodič ľavou zadnou Vás srdečné pozýva na webinár Ako projektovo premýšľať. Zámer-ciele-špecifické ciele, výstupy-výsledky-dopad, merateľné ukazovatele… Sú to slová, ktoré vám vyrábajú vrásky na čele? Zúčastnite sa webinára Ako projektovo premýšľať so Janette Motlovou, počas ktorého sa dozviete: Ako vďaka týmto pojmom lepšie rozplánovať vaše myšlienky a predchádzať neúspechom Ako ich…