V každodennom živote sa neustále stretávame so spätnou väzbou, hoci to niekedy ani nevnímame. Často ju vidíme ako zdroj konfliktov. No keď dávame a prijímame iným spôsobom, môže nás spájať namiesto rozdeľovania. Môže zlepšovať vzťahy aj spoluprácu a byť inšpiráciou sebarozvoja a napomôcť vzdelávaciemu procesu. Prijmime ju ako dar, dávajme ju s úmyslom pomôcť a zo strašiaka sa stane priateľ.

Na webinári sa budeme venovať témam:

  • Prečo má spätná väzba zmysel
  • Ako ju dávať, aby správa bola doručená
  • Ako sa naučiť ju prijať, no nebrať ju „osobne“
  • Praktické tipy a cvičenia

 

Trvanie: 90min.

 

Webinár je určený pre učiteľov

 

Webinárom vás  prevedie Lila Michalíková

Lila kombinuje skúsenosti z business a neziskového sektoru. Od vysokej školy pôsobila v HR oblasti a zároveň vzdelávala mladých ľudí zážitkom. Pričuchla aj k oblasti predškolského vzdelávania, no vrátila sa k dospelým, s ktorými ju to baví najviac. Aktuálne sa popri výchove vlastných detí venuje koučingu a lektoringu a je nadšená jogínka. Jej obľúbené témy sú komunikácia a emócie.

 

 

 

Certifikát na požiadanie

Po zakúpení záznam nájdete v členskej sekcii.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Dôležitosť spätnej väzby pri práci so žiakmi