Ako si poradiť s hnevom?

Či už je to hnev nášho dieťaťa, alebo náš vlastný....

Rodičovstvo je dobrodružstvo plné rôznych emócií. Ako zvládať hnev u detí je jednou z kľúčových zručností, ktorá ovplyvňuje ich emocionálny vývoj. A zároveň tou, ktorá mnohým spôsobuje najväčšie ťažkosti. Tento online webinár je zameraný na poskytnutie nástrojov a znalostí rodičom, aby lepšie pochopili, ako reagovať na hnev ich detí a ako pomôcť deťom ovládať svoje emócie.

Cieľom tohto webinára je umožniť rodičom nadobudnutie nových nástrojov a techník na riadenie a porozumenie emocionálnych potrieb ich detí. Vyzdvihuje sa v ňom dôležitosť vlastnej emocionálnej regulácie rodičov ako základu pre vytvorenie pozitívneho a podporujúceho prostredia pre rast a vývoj detí.

 Teoretické výklady s praktickými cvičeniami a diskusiami.

 

Trvanie: 90 min.

Prosíme, aby ste si rezervovali tento čas vo svojom kalendári. Verte, že to bude prínosný zážitok pre všetkých zúčastnených.
Tešíme sa na vás na našom webinári!

Webinár je určený pre rodičov

 

Webinárom vás prevedie Lila Michalíková

Lila kombinuje skúsenosti z business a neziskového sektoru. Od vysokej školy pôsobila v HR oblasti a zároveň vzdelávala mladých ľudí zážitkom. Pričuchla aj k oblasti predškolského vzdelávania, no vrátila sa k dospelým, s ktorými ju to baví najviac. Aktuálne sa popri výchove vlastných detí venuje koučingu a lektoringu a je nadšená jogínka. Jej obľúbené témy sú komunikácia a emócie.

 

 

 

Certifikát na požiadanie

Po zakúpení záznam nájdete v členskej sekcii.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Ako si poradiť s detským a (vlastným) hnevom - Emocionálna inteligencia