Milí učitelia,
chceme Vás pozvať na náš vzdelávací webinár plný inšpirácie a stratégií, ktoré môžete využiť vo vyučovacom procese.
Inovatívne vyučovacie stratégie sú vyučovacie metódy, ktoré zahŕňajú používanie technológií, praktických aktivít a iných materiálov, ktoré pomáhajú žiakom učiť sa zmysluplným spôsobom a navyše aj zábavne.
Tieto metódy sa zameriavajú na zapojenie žiakov a povzbudenie ich, aby prevzali aktívnu úlohu vo vyučovacom procese.
Namiesto toho, aby sa spoliehali len na výklad učiteľa  a učebnice, tieto metódy poskytujú žiakom príležitosť preskúmať rôzne témy prostredníctvom experimentovania, diskusie, kritického myslenia a spolupráce.
Inovatívne vyučovacie stratégie sú prospešné, pretože vytvárajú pútavejšie vzdelávacie prostredie. Tým, že žiakom poskytujú rôzne spôsoby interakcie s materiálom, tieto stratégie im môžu pomôcť hlbšie pochopiť predmet/učivo.
Keď majú študenti príležitosť skúmať, kriticky premýšľať a spolupracovať, môžu rozvíjať svoje zručnosti pri riešení problémov a rozhodovaní.
Tieto stratégie môžu pomôcť podporiť spoluprácu medzi žiakmi, pretože majú príležitosť spolupracovať pri riešení problémov.
Metódy si aj interaktívne skúsime, tešíte sa?
Trvanie: 90min.
Webinár je určený pre učiteľov.

Webinárom vás prevedie JuDr. Ivett Pavlis - Mamina, právnička, pedagogička, mediátorka , lektorka medzinárodného programu Pozitívneho rodičovstva, zakladateľka a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Rodič ľavou zadnou. Občianske združenie Rodič ľavou zadnou ponúka nielen zážitkové vzdelávanie pre rodičov, učiteľov a žiakov, ale aj iný pohľad na výchovu, či prístup k deťom. Ivett Pavlis je aktívna prednášajúca na konferenciách venovaných pedagogike a rodičovstvu. Tvorí komunitu pre učiteľov a rodičov, kde sa môžu deliť o svoje skúsenosti a vymieňať si cenné rady. Pravidelne taktiež prináša online rozhovory, podcasty, vedie online poradňu a píše príspevky na svoj blog, či sociálne siete. Nominovaná v ankete Mama roka 2022 a Lektorka roka 2023.

 

Certifikát na požiadanie

Po zakúpení záznam nájdete v členskej sekcii.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Inovatívne vychytávky vo výučbe