Tvorivá dielňa na hodinách slovenčiny

pre učiteľov, asistenov, vychovávateľov, rodičov

 

Čo je obsahom webinára

Predstavíme si aktivity na prácu s abecedou a písmenkami.

Zistíte, že vytvorenie krátkeho textu alebo básne môže byť tiež zaujímavým zhrnutím učiva na konci hodiny.

Vyskúšame si metódu voľného písania, ktorá je vhodná nielen pre extrovertov, ale aj pre tých žiakov, ktorí sú viac uzavretí a neradi sa prezentujú.

Naučíme sa dopriať si dostatok času na premýšľanie nad témou, ako aj opísanie vlastných pocitov a vytvorenie vlastných otázok.

 

Cieľom je predstavenie aktivít, ktoré pomáhajú nielen pri nácviku písania textu, ale aj samotnom učení sa a prepájaní vedomostí z rôznych oblastí.

Na konci webinára zistíte, že učenie sa dá spojiť s hrou tak, aby bolo nielen zábavné, ale aj tvorivé, a to už od samostatných slov k uceleným vetám.

 

Trvanie:120 min.

 

 

Webinárom Vás prevedie Ing. Zuzana Hanzelová

 

Ing. Zuzana Hanzelová 

 

Certifikovaná lektorka trénovania pamäte III. stupňa, členka ČSTPMJ v Prahe http://www.trenovanipameti.cz/ (od roku 2014), ktorá je naša dlhoročná spolupracovníčka šíriaca metódy, vďaka ktorým učenie nie je mučením.

 

Certifikát na požiadanie.

 

 

 

 

 

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Tvorivá dielňa na hodinách slovenčiny