Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií

Obávate sa, že používaním médií vaše deti:

 • môžu byť viac agresívne alebo závislé na počítačových hrách,
 • stratia záujem o reálny svet a uprednostnia mediálny zážitok pred skutočným, 
 • sa nedokážu sústrediť na vlastnú hru alebo učenie,
 • budú vystavené pasívnemu počúvaniu, nebudú schopné viesť dialóg (aktívne používať a rozširovať svoju slovnú zásobu),
 • namiesto vlastnej fantázie radšej skopírujú správanie a hodnoty obľúbeného hrdinu?

 

Deti prichádzajú do kontaktu s médiami už v útlom veku. Televízia, tablety, mobily a počítače môžu byť pre deti prínosné (napr. pri učení, komunikácii s kamarátmi, rozvíjaní nových zručností…), ale aj hrozbou (kyberšikana, cudzí ľudia…).

Obdobie korony zavrelo veľa detí do vlastných izieb. Odtiaľ na nich striehnu rôzne nástrahy - informácie z online sveta, na ktoré dieťa nemusí byť dostatočne pripravené. Je dôležité, aby rodičia svojim deťom ukázali, ako s médiami pracovať - v čom im dokážu pomôcť a na čo si dať radšej pozor. Je to ako používanie noža. Môžete nim ublížiť, ale aj si nakrájať chlieb, keď ste hladný. 

 

Ako eliminovať negatívny vplyv médii na deti?

Médiá v rukách detí nemusia vždy skončiť ako strašiaci. Treba vedieť, ako na to. Na webinári “Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií” vám ukážeme:

 • Prečo zákaz médií nie je najlepším riešením,  
 • Ako deťom nastaviť rodičovskú kontrolu primeranú k ich veku, 
 • Ako v rodine vytvoriť jasné dohody a pravidlá, aby ich všetci dokázali dodržať,  
 • Ako s dieťaťom diskutovať o tom, čo sleduje na sociálnych médiách (aby mal rodič prehľad a dieťa pocit, že rodina rešpektuje jeho súkromie),
 • Aké sú vekové obmedzenia pri vytvorení konta na Facebooku a prečo sa ich oplatí dodržať, 
 • Ako pri menších deťoch postupovať pri požičiavaní rodičovského mobilu alebo tabletu,
 • Ako pomocou médií dieťa motivovať a nezabiť v ňom kreativitu.

 

Separovanie vďaka displejom dokáže rodinu poriadne oddialiť. Naučte sa používať médiá múdro, aby vaše deti boli v bezpečí.

 

Webinárom vás bude sprevádzať Peter Pallo. V roku 2006 sa mu podarilo implementovať projekt „Notebook pre každého žiaka“, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Informačno-komunikačné technológie využíva aj pri mnohých metódach ako sú brainstorming, projektové vyučovanie, dramatizácia, kinematografia, intelektové hry, či zážitkové učenie.

Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu so spoločnosťou Microsoft pre školstvo. V mimoškolskej činnosti sa venuje žiakom vo filmárskej, programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. V rámci programovania vznikla celoslovenská súťaž Kodu CUP, pre spevácke talenty medzinárodná súťaž DilongStar, v oboch je hlavný koordinátor.

 

 

 

Module 1 Záznam webináru s Petrom Pallom
Unit 1 Video