OBSAH

Čo všetko je možné hodnotiť?

Ako pracovať so subjektivizáciou hodnotenia?

Ako nastaviť očakávania?

Čo všetko sa dá využiť pri hodnotení predmetu na vysvedčení?

Ako podporiť slovným hodnotením motiváciu žiaka?

 

Čo si odniesli účastníci webinára, ktorí ho už absolvovali na prácu so žiakmi? 

“Ukázal mi úplne iný náhľad na hodnotenie ako také.”

“Hľadať možnosť ako vytvoriť príležitosť, aby si dieťa zažilo úspech.”

“Takže pre mňa AHA moment nasledoval po tej poslednej otázke, kedy som si uvedomila, že ak budem robiť to, čo Janett celú hodinu pomenuvála, môžem prebudiť v dieťati vnútornú motiváciu.”

Zdroj: Spätná väzba účastníkov webinára

Sériu webinárov, ktoré pomôžu školám lepšie

 

Janette Motlová
Lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja  organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi Zakladateľka EDUMY a 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka
roka. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka VÚDPaP-u.

 

Po absolvovaní posielame certifikát o účasti na požiadanie.

 

Prihláste sa a kliknite na “Pridať do košíka”. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na objednavky@rodiclavouzadnou.sk.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam STRACH - ako ho spracovať cez vnútorné dieťa