Tento webinár je určený pre rodičov, ale aj učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, čo formuje vzťah ich detí k čítaniu. Počas interaktívneho webinára budeme skúmať rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť čitateľské návyky a záujmy detí. Od genetických predispozícií, cez neurovývinové predpoklady až po domáce prostredie a spoločenské vplyvy, poodhalíme komplexný svet, ktorý stojí za láskou, alebo nezáujmom o čítanie.

  • Pochopenie čitateľskej psychológie: Prečo niektoré deti prirodzene inklinujú k čítaniu a iné majú k tomu odpor?
  • Vplyv rodičov a prostredia: Ako môže rodinné prostredie ovplyvniť čitateľské zvyky detí?
  • Nástroje, pomôcky a tipy: Predstavíme praktické stratégie a lonkrétne nástroje, ako môžete otestovať,  či má vaše dieťa vytvorené predpoklady k tomu, aby rado čítalo, ako mu pomôcť "rozčítať sa" a ako motivovať vaše dieťa k čítaniu.
  • Prispôsobenie prístupu: Ako sa prispôsobiť individuálnym potrebám a záujmom vášho dieťaťa.
  • Diskusia a prípadové štúdie: Podelte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte sa od ostatných.

Objavte, ako môžete premeniť čítanie z povinnej činnosti na fascinujúce dobrodružstvo pre vaše dieťa.

Trvanie: 90min.
Webinár je určený pre rodičov aj učiteľov

Webinárom Vás prevedie PhDr. Saskia Repčíková

Saskia sa venuje rozvoju predčitateľských a čitateľských zručností detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Je zriaďovateľkou inkluzívnej materskej školy a špecializovaného centra pre vývin a učenie v Bratislave. Vedie kurzy školskej zrelosti a pomáha predísť u detí rizikovému vývinu špecifických školských schopností.

 

Certifikát na požiadanie

Po zakúpení záznam nájdete v členskej sekcii.

 

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 ZÁHADA ČÍTANIA - Prečo niektoré deti milujú knihy a iné nie?