Materiál pre učiteľov: Rým

0.00

Rým je parádny spoločník na hodine slovenčiny, ale aj hudobnej výchovy. Koľko rýmovačiek vytvoria deti v triede? 🙂