Silný a slabý človek

Každý človek na svete chce byť šťastný a samozrejme netrpieť biedu. Mať dostatok zdrojov na život, ale aj na rôzne radosti, ktoré nám život robia pestrejšími. Mnohí z nás túžia cestovať, spoznávať svet. Túžby človeka môžu byť do istej miery nekonečné. Podľa toho, po čom túžime a ako si dokážeme uspokojovať vlastné potreby, sa cítime buď…