zvladanie emocii

Ako na pocity s deťmi ? HRY NA ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

✔ nechajte dieťa definovať svoje emócie ✔ učte deti o pocitoch prostredníctvom hier ✔ urobte si rituál – pomenovanie emócii ✔ ak vaše dieťa uráža ostatných, vysvetlite mu ako jeho správanie ovplyvňuje ostatných ✔ pochváľte dieťa, ak hovorí o svojich pocitoch Workshop v škole pre učiteľov sa uskutočnil v partnerskej obľúbenej škole Súkromná základná škola-…

Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska

V dňoch 26. – 28.4. 2023 sa v hoteli Átrium, Nový Smokovec uskutočnila konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasti viac ako 120 riaditeľov, zástupcov zriaďovateľov a ďalších reprezentantov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.     Podtitul konferencie Na ceste hľadania a premeny napovedá, že spoločným menovateľom celého podujatia bolo úsilie hľadať…

NA RODIČOV SA ZABÚDA

Na ZŠ Černyševského v Bratislave NIE Náš sen sa postupne plní. Školy, ktoré poskytnú vzdelávanie RODIČOM pribúdajú. Dokonca je škola, ktorá to aj platí, lebo jej záleží na vzdelaných a spolupracujúcich rodičoch. X rokov presadzujem vzdelávania rodičov priamo na školách a nevzdala som to, napriek tomu, že dopyt máme stále viac po vzdelávaní detí a…

V čom nám novela školského zákona uľahčí a skomplikuje život? Pripravte sa na zmeny spolu s tvorcami novely už 20. – 21. júna.

Veľká novela školského zákona je schválená a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2023. V čom nám prijaté zmeny na školský rok 2023/2024 uľahčia a v čom skomplikujú život?   Diskutovať o pripravovanej novele a o najdôležitejších legislatívnych zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame 20. – 21. júna na konferenciu od Poradcu podnikateľa.   Až 2 dni budeme počúvať prednášky a stanoviská…