Workshop: „Nesúď iných: Nálepkovanie, stereotypy, predsudky a diskriminácia“

Tento workshop je zameraný na problematiku nespravodlivého hodnotenia a stereotypov, ktoré sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach nášho života. Workshop sa špecificky zaoberá stereotypmi, predsudkami a diskrimináciou a pomáha študentom rozvíjať schopnosť nesúdiť iných na základe povrchných alebo neopodstatnených kritérií. Cieľom je: Porozumieť pojmom stereotypy, predsudky a diskriminácia a ich vplyvu na spoločnosť. Identifikovať, ako…

Workshop kyberšikana na Gymnáziu v Pezinku

Kyberšikana je problém, ktorý sa týka zneužívania elektronických prostriedkov komunikácie na útočenie, šikanovanie alebo vyhrážanie sa iným ľuďom. Táto forma šikany sa prenáša prostredníctvom internetu, sociálnych médií, e-mailov, textových správ a iných elektronických kanálov. Kyberšikana môže mať rôzne formy, vrátane vysmievanie, hanobenie, šírenie urážlivých alebo ponižujúcich informácií, vyhrážanie sa, zverejňovanie súkromných informácií a mnoho ďalších.…

zvladanie emocii

Ako na pocity s deťmi ? HRY NA ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

✔ nechajte dieťa definovať svoje emócie ✔ učte deti o pocitoch prostredníctvom hier ✔ urobte si rituál – pomenovanie emócii ✔ ak vaše dieťa uráža ostatných, vysvetlite mu ako jeho správanie ovplyvňuje ostatných ✔ pochváľte dieťa, ak hovorí o svojich pocitoch Workshop v škole pre učiteľov sa uskutočnil v partnerskej obľúbenej škole Súkromná základná škola-…

NA RODIČOV SA ZABÚDA

Na ZŠ Černyševského v Bratislave NIE Náš sen sa postupne plní. Školy, ktoré poskytnú vzdelávanie RODIČOM pribúdajú. Dokonca je škola, ktorá to aj platí, lebo jej záleží na vzdelaných a spolupracujúcich rodičoch. X rokov presadzujem vzdelávania rodičov priamo na školách a nevzdala som to, napriek tomu, že dopyt máme stále viac po vzdelávaní detí a…

Večerný rituál

Večerný rituál

„Čo pekné sa ti dnes podarilo?“ spýtala som sa synčeka, tak ako každý večer pred spaním. Väčšinou s úškrnom či smiechom odpovie: „Neviem, nepamätám,“ ale niekedy sa rozrozpráva o pekných chvíľkach uplynulého dňa. Tento večer to však bolo iné. Sklopil zrak a smutne povedal: „Nešlo mi to.“ Začali sme sa teda rozprávať o tom, čo sa…

Extrovert má introverta

Nevedela som sa dočkať tehotenstva a toho malého pokladu. Vízie sa mi hlavou preháňali, čo všetko budeme spolu robiť.  Po potvrdení pohlavia, že to bude dievčatko moje mozgové závity začali pracovať o stošesť. Milovala som vždy nové akcie, kurzy a výzvy. Pol roka som sa venovala dcérke doma, a potom to začalo, aktívna matka chcela byť na každom kurze. …

Rodic Lavou Zadnou_Nevhodne spravanie deti

Nevhodné správanie, ako na to?

Deti často dostanú veľa pozornosti, keď sa počas dňa správajú nápadne a nevhodne. Dokážu si tak presadiť vlastnú vôľu, a preto ani nemajú dôvod svoje správanie zmeniť. Ono totiž nefunguje izolovane, ale je podmienené tým, ako v danej situácii dieťa rozmýšľa a čo pritom prežíva. Ako to presne vyzerá? Napríklad príde k vám “dospelácka“ návšteva.…