Lektorka: Dagmar Sliacka

Cieľ: Máme za sebou dlhodobé náročné obdobie, ktoré extrémne zaťažilo našu psychiku, koncentráciu a spôsob života. Webinár vám ponúkne porozumenie čo sa nám to vlastne všetkým”deje” . Ponúkneme vám spôsoby, praktické odporúčania či nástroje ako si s tým všetkým lepšie poradiť. Ako predísť vyhoreniu.
  • Čo sa odohráva momentálne v psychike, aký to má dopad na naše myslenie a s tým súvisiace (“zvláštne”) reakcie ľudí?
  • Ako zvládať emócie – vlastné aj tých druhých?
  • Ako si poradiť so stresom, tlakom a frustráciou?
  • Vlastná psychohygiena, zvládanie stresu a napätia
  • Možnosti antistresových nástrojov a techník
Module 1 Záznam / Webinár s Dagmar Sliackou
Unit 1 Video