Lektorka: Katarína Šurdová

Psychosomatika u detí: Keď k nám dieťa prehovorí rečou tela

Deti bývajú často choré. Mnohé príznaky choroby sa ich neoblomne a zaryto držia a my rodičia nevieme ako svojim deťom pomôcť, cítime bezmocnosť. Pozývam vás teda na spoločný rozhovor, kde by som vás rada oboznámila s najčastejšími ochoreniami, ktoré sa viažu k psychike alebo majú súvis s psychickými prežitkami detí. Budeme sa rozprávať o tom, čo nám dieťa chce ochorením alebo chorobným príznakom povedať, ako dešifrovať rozmanité telesné symptómy a prepojiť ich s prežitkom dieťaťa.
Ako pomáhať dieťaťu pomenovať jeho pocity, ako pracovať s telom a cez telo.....a samozrejme sa budeme rozprávať o rozprávkach a príbehoch, ktoré nám s tým všetkým môžu pomôcť.
Module 1 Záznam / Webinár s Katarínou Šurdovou
Unit 1 Video
Unit 2 Odporúčaná literatúra