Zažili sme…Tlačová konferencia

V túto stredu, 13.9.2023 sme sa spoločne s kolegyňou zúčastnili Tlačovej konferencie organizovanej riaditeľom o.z. Rodičia.sk, Matejom Stuškom. Konferencia prebiehala na 1.súkromnom gymnáziu v Bratislave, na Bajkalskej ulici. Za účasti a prostredníctvom médií bola vyslovená verejná výzva: Voľnočasové aktivity musia prísť za deťmi do škôl. Sme poctení a potešení, že sme boli prizvaní k účasti, ako jeden zo signatárov.…

Vzdelávanie rodičov priamo na školách

Vzdelávanie rodičov priamo v školách môže mať niekoľko výhod a dôvodov, prečo by mohlo byť prospešné zahrnúť ho do školského systému.   Na základe našej doterajšej práce sme zistili viacero dôvodov a výhod, prečo by bolo prospešné ho zahrnúť so školského systému. Tu je niekoľko argumentov v prospech tejto myšlienky: 1.       Partnerstvo medzi školou a rodinou: Rodičia…

Workshop: „Nesúď iných: Nálepkovanie, stereotypy, predsudky a diskriminácia“

Tento workshop je zameraný na problematiku nespravodlivého hodnotenia a stereotypov, ktoré sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach nášho života. Workshop sa špecificky zaoberá stereotypmi, predsudkami a diskrimináciou a pomáha študentom rozvíjať schopnosť nesúdiť iných na základe povrchných alebo neopodstatnených kritérií. Cieľom je: Porozumieť pojmom stereotypy, predsudky a diskriminácia a ich vplyvu na spoločnosť. Identifikovať, ako…

„Verejná výzva aktérom vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové akivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku“ (Tlačová správa OZ. Rodičia.sk)

13.9.2023 sa v Bratislave udialo viacero vecí. Pre nás podstatnou bola tlačová konferencia na 1.súkromnom gymnáziu na Bajkalskej ulici. Programom vyhlásenia bola „Verejná výzva aktérom vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové akivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku“ (Tlačová správa OZ. Rodičia.sk) Ako signatári uvedenej výzvy sa tlačovej konferencie zúčastnilo niekoľko…

Konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE A WELLBEING V PRIMÁRNEJ PREVENCII NA NAŠICH ŠKOLÁCH

Centrum poradenstva a prevencie Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Asociácia sociálnych pedagógov, OZ a Mesto Zvolen spoločne pripravili konferenciu na tému – DUŠEVNÉ ZDRAVIE A WELLBEING V PRIMÁRNEJ PREVENCII NA NAŠICH ŠKOLÁCH. Konferencia sa uskutočnila 5. – 9. 2023 vo ZVOLENE na MsÚ od 08:00-14:00. Naša zakladateľka JUDr. Ivett Pavlis vystúpila…