Krst nášho tretieho diára, kolaudácia nových priestorov

Po dlhom čase snaženia a našej náročnej, i keď milovanej práce, sa nám 26.10.2023 podarilo zorganizovať úžasnú akciu plnú skvelých ľudí, odborníkov a priateľov. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre stretnutie ľudí z odbornej i spoločenskej praxe, priblížiť našu prácu a víziu a predstaviť naše zdieľané priestory. Srdcom stretnutia sa stal krst nášho v poradí už…

Otvorený dialóg o sexualite a vzťahoch: Ako budovať dôveru a pozitívny vzťah s deťmi

V dnešnej dobe, kedy sú deti vystavené množstvu informácií o sexualite a vzťahoch, je dôležité, aby boli rodičia schopní viesť otvorený a dôverný dialóg. Rozprávanie sa s deťmi o týchto citlivých témach môže byť výzvou, no vytváranie zdravého prostredia na komunikáciu je kľúčové pre ich správny vývoj.   Dôvera je základný kameň Zručnosť budovania dôvery…

Kreativita na hodinách slovenského jazyka: Sila tvorivého písania

V oblasti vzdelávania je dôležité nájsť účinné metódy, ako zaujať študentov a zlepšiť ich skúsenosti s učením. V tomto článku si povieme výhody začlenenia tvorivého písania  do vyučovania a zdôraznenie, ako môže podporiť tvorivosť, zlepšiť zručnosti písania, podporiť sebavyjadrenie a kritické myslenie. Schopnosť efektívne komunikovať je v súčasnom svete jednou z najdôležitejších vlastností. Naučiť deti…

TIPY PRE RODIČOV DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

NIE STE V TOM SAMI!   Máte občas pocit, že nerobíte dosť, že už neviete, čo nové by ste ešte skúsili? Pociťujete vyčerpanosť? Byť rodičom dieťaťa so špeciálnymi potrebami je špeciálne poslanie. Častokrát prináša aj menej príjemné situácie, ako nedorozumenia s partnerom, so súrodencami a aj vaša viera vo svoje rodičovské schopnosti zažíva skúšky. Snažíte sa…