Spolupráca Rodič ľavou zadnou s mestom Svätý Jur – vzdelávanie rodičov priamo na Mestskom úrade, Svätý Jur

Ako rozumieť svojmu dieťaťu – Poznám potreby svojho dieťaťa?   Svätý Jur, dátum: 19.10.2023   19. októbra sme sa zišli v Svätom Jure na workshope pre rodičov, ktorý sa venoval téme „Ako rozumieť svojmu dieťaťu – Poznám potreby svojho dieťaťa?“ Cieľom podujatia bolo predstaviť prirodzený a zrozumiteľný spôsob verbálnej a neverbálnej komunikácie s deťmi, otvárajúc…

Poznáme laureátov ocenenia Roma Spirit 2023!

V Národnom divadle Košice sa rozdávala Nádej. Už po pätnástykrát sa udeľovali ocenenia Roma Spirit pre tých, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní života Rómov a Rómiek a spolužitia na Slovensku.   Ocenenie v kategórii Mimovládna organizácia získali za ich neoblomnú komunitnú prácu Šukar Dživipen z Banskej Bystrice. V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ získala ocenenie organizácia Zdravé regióny štátna príspevková organizácia MZ…

10 tipov na vianočné darčeky

Vianoce sú časom lásky, rodinných tradícií a darčekov. Pre rodičov, ktorí kladú dôraz na hodnoty ako empatia, morálna sila a tvorivý rozvoj, sme pripravili zoznam unikátnych tipov na darčeky, ktoré nielenže potešia ich deti , ale aj podporia ich osobný rast. Nech sa vám tento sviatočný čas stane príležitosťou posilniť väzby v rodine a spoločne…

Pohľad do zákulisia našich vzdelávacích webinárov pre rodičov a učiteľov

  Vo štvrtok 16.11. 2023 o 19:30 sme strávili skvelý čas na webinári pre učiteľov a nielen ich. Spoločne sme objavovali nové a zaujímavé hry na rozpoznanie a prevenciu šikany. Diskutovali sme o kreatívnych prístupoch a získali užitočné tipy, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do výučby. Webinár poskytol hodnotný priestor pre zdieľanie skúseností a spoločného riešenia výziev…

Hranie nie je len pre zábavu – pomáha aj pri výučbe cudzích jazykov

Deti sa hrou učia. Je tiež dokázané, že čím skôr sa dieťa začne učiť angličtinu, tým prirodzenejšie a ľahšie mu to pôjde. Spôsob spájania výučby s hrou umožňuje lepšie osvojenie znalosti cudzieho jazyka. Hry sú základnou súčasťou rozvoja človeka, preto ponúknuť deťom prostredie, v ktorom je možné všetko je veľkou devízou pre ich budúcnosť. Hry sú úžasným…

Multidisciplinárne stretnutie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny

V pondelok 7.11 sme prijali pozvanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zúčastniť sa, aj ako prednášajúci, na multidisciplinárnom pracovnom stretnutí pre participujúce subjekty hlavného mesta Bratislavy. Stretnutie prebiehalo v rámci národného programu „Podpora detí pred násilím“, za účasti odborníkov zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu komisára pre deti, Policajného prezídia a iných skvelých špecialistov.…

KYBERŠIKANA. Ako odhaliť, či vaše dieťa podlieha kyberšikane?

Vo všetkých podcastoch venovaným detským témam, zdôrazňujeme dôležitosť komunikácie s deťmi. Ako by mala komunikácia zameraná na bezpečie na internete vyzerať? Ako zostať relevantným partnerom na zdieľanie, keď je naše dieťa už súčasťou online sveta, a väčšina jeho sociálnych interakcií prebieha virtuálne? Bezpečie na internete sa netýka len detí, ale i nás rodičov, a v…