Emócie a pocity

Emócia a pocit sú oba psychologické stavy, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie a správanie, ale majú určité rozdiely: Pôvod: Emócia: Emócie sú často považované za krátke, intenzívne reakcie na vonkajšie podnety alebo vnútorné myšlienky. Môžu byť spojené s konkrétnymi udalosťami alebo situáciami a sú často spojené so základnými pohnútkami ako strach, radosť, smútok, hnev a podobne.…

Komunikácia s chladnou hlavou, alebo ako nezhoršovať konflikt

Naše životy sú navzájom prepletené a rozdiel v pohľadoch, názoroch, či postojoch môžu vyvolať ich stret. Konflikty sa tak stávajú súčasťou nášho každodenného života. Malé, veľké, sú tu a riešením nie je sa pred nimi schovať. Útek ich odsunie, útok zhorší, ale čo nám pri nich pomôže? Určite nie strčiť hlavu do piesku, či vykopať…

Supervízia? Nie, nie je to kontrola

Aj vďaka pojmom a použitiu slova máme v sebe hlboko zakorenenú predstavu, že supervízia nám prináša kontrolu, hodnotenie a nejakú osobu neustále nám chodiacu za zadkom. Viete, takú, čo Vám pozerá cez plece a hodnotí, či je Váš postup správny, či ste sa rozhodli tak, ako chce vedenie a či robíte všetko tak, ako hovoria firemné pravidlá a nariadenia. V skutočnosti ale…