Na štátnej škole vzdelávajú rodičov – Rodičia chcú byť súčasťou školy

Rozhovor vznikol na pôde Základnej školy Černyševského, Bratislava. Odpovedá pani riaditeľka Zora Doczyová   Prečo ste sa rozhodli poskytnúť vzdelávanie rodičov priamo na škole? Bola som na vzdelávaní učiteľov, kde jedna kolegyňa hovorila, že oni v súkromnej škole majú pre rodičov vzdelávanie. Hneď ma táto informácia zaujala, začala som rozmýšľať o čo sme my, štátna…

Vyberáte strednú či vysokú školu? Ako na to?

Otázkou správneho výberu kariérneho smerovania a následného výberu strednej či vysokej školy sa zaoberá každý žiak a študent. Riešenie tejto otázky patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia v živote človeka. Pri priemernom veku dožitia Slovákov 77 rokov a povinnosti odpracovať 40 rokov pred odchodom na dôchodok, si ľahko vyrátame, že v práci strávime väčšinu svojho života. Ako sa však na takéto…

Aj takto to môže vyzerať…rodičia v školách

Na ZŠ Černyševského pôsobíme vo vzdelávaní RODIČOV už druhý rok Pani riaditeľka to nikdy nevzdala, aj keď účasť rodičov nebola vždy vysoká. Vždy hľadala spôsoby, ako pokračovať. Keď pre chorobu bola nízka účasť, presunuli sme sa do online priestoru. Vzdelávanie rodičov im pomáha lepšie porozumieť potrebám a vývoju svojich detí. To znamená, že budú schopní lepšie reagovať…

Sme hrdým partnerom ROMA SPIRIT

Naša zakladateľka Ivett Pavlis je už niekoľko rokov členkou prípravného výboru ocenenia Roma Spirit. Dňa 13.3.2024 sa konalo zasadnutie, ktorého sa zúčastnila v Stredisku ľudských práv a slobôd a prípravný výbor má za sebou prvé tohtoročné stretnutie. Zhodnotili predchádzajúci ročník a hneď na to začali s prípravami 16. ročníka. Roma Spirit je verejným ocenením a…

Mentálna odolnosť detí

Pod pojmom mentálna odolnosť chápeme súhru húževnatosti, zvedavosti, úsilia rozvíjať sa, dôvery vo vlastné schopnosti, ale aj v interakcii s inými ľuďmi. Vo vrcholovom športe sa tréning mentálnej odolnosti už roky používa na zlepšenie výkonu. Dá sa však aplikovať aj v každodennom živote.   Mentálnu odolnosť‘ charakterizujú štyri atribúty:   1. Zodpovednosť: Sľubujem (alebo Sľubujem si), že to…

Ako sa detí pýtať inak, aby sme sa aj niečo dozvedeli

Namiesto jednoduchých otázok, ktoré vyžadujú iba krátke odpovede, sa pokúste položiť otázky, ktoré budú deti povzbudzovať k premýšľaniu a vyjadrovaniu ich názorov. Keďže deti majú rôzne záľuby a záujmy, využite tieto záľuby ako zdroj otázok. To môže viesť k zaujímavým a plodným diskusiám. Pomôžte deťom vidieť veci z rôznych uhlov pohľadu a klásť otázky, ktoré…